Om Prof Bo Theutenberg

Professor i folkrätt. UD:s Folkrättssakkunnige/ Ambassadör under "kalla kriget". Tjänstgjorde incidentberedskapen samt Försvarsstaben/Op2 och ÖB:s folkrättslige rådgivare under "kalla kriget" Professor International law. Chief Legal Adviser/Ambassador Swedish Foreign Ministry during the "Cold War" as well as service Swedish Airforce Alert & Interception Unit /later Defence Staff, Legal Adviser to the Supreme Commander (ÖB) during the "Cold war".