Går att överklaga Karlshamns kommuns beslut

Att inte utnyttja sina lagenliga möjligheter att enligt Regeringsformen (RF) 1 kap  6 § ”styra riket”, utan istället låta Karlshamns kommun genom sitt kommunala beslut styra svensk säkerhetspolitik, är ett katastrofalt misslyckande för regeringen i dess plikt att skydda svenskt territorium från att utnyttjas som långsiktig depå för ryska intressen. Med hänsyn  till att Ryssland begår folkrättsbrott emot Ukraina och Krim – samt med den allmänt hotfulla och folkrättsstridiga attityd som Ryssland intar i mellanfolkligt umgänge – är regeringens menlöshet i detta fall uppseendeväckande. Det finns ingen kommunal utrikes- eller säkerhetspolitik. I enlighet med Regeringsformens 1:6 ligger det i regeringens prerogativ att styra svensk utrikes- och säkerhetspolitik, vilken princip regeringen skulle ha upprätthållit.

Beroende på hur Karlshamns kommuns beslut ser ut (vilket jag inte vet exakt) finns det emellertid alltid möjligheter att ÖVERKLAGA myndigheters (även kommunala myndigheters) beslut till Förvaltningsdomstol.

Överklagande av myndigheters beslut till Förvaltningsdomstol regleras dels av Förvaltningslagen (SFS 1986:223) § 23  och följande §§, dels av Kommunallagen (SFS 1991:900) kap 10  (Laglighetsprövning), där §  1  stadgar att ”varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten”. Kap 10 § 2  definierar vilka beslut som får överklagas.

Man skall här även beakta reglerna i Förvaltningsprocesslagen (SFS1971:291) gällande processers förande i Förvaltningsdomstolarna.

Utan att exakt veta hur Karlshamns kommuns beslut ser ut rekommenderar jag ändå kommuninnevånare eller andra intressenter direkt berörda av beslutet att studera möjligheterna att överklaga det synnerligen olyckliga kommunbeslutet, som regeringen letargiskt bara har ”låtit passera” eller kommer ”låta passera) med hänvisning till den kommunala självstyrelsen, vilket emellertid inte omfattar utrikes- och säkerhetspolitiken.

 

 

 

Annonser

One thought on “Går att överklaga Karlshamns kommuns beslut

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s