Inlägg 11 april 2015: 40 ÅR SEDAN RÖDA KHMERERNAS (POL POTS) KOMMUNISTISKA SKRÄCKVÄLDE INLEDDES. KOMMUNISMENS SKULD

40 ÅR SEDAN KOMMUNISTISKA RÖDA KHEMERERNA 1975 BÖRJADE OMVANDLADE KAMBODJA TILL FOLKREPUBLIKEN KAMPUCHEA MED FOLKMÖRDAREN POL POT I SPETSEN – KOMMUNISMENS BROTT

 Som tjänsteman på UD:s Politiska avdelnings 2:a byrå (Pol 2) var jag 1975 handläggare av Kambodja/Kampuchea och bevittnade på nära håll Röda Khmerernas (Pol Pots) folkmord. Här nedan utdrag ur DAGBOK FRÅN UD Vol 2 sid 249 (se tidigare inlägg Bloggen 28 mars 2015):

 Men stopp, i Kambodja gick det väl ändå alldeles för långt i folkutrotningen och det gällde att snabbt slå till reträtt! ”Detta visste vi aldrig någonting om” och ”hade ingen aning om”! Jean-Christophe Öberg besökte Pol Pots och de Röda Khmerernas Kambodja 1977, men såg ingenting, för vilket han ändå starkt kritiserades, inte minst av utrikesminister Karin Söder. Jag då var UD:s Folkrättssakkunnige. 1978 var Jan Myrdal m fl i Kambodja, men såg ingenting heller! Människoliv och mänskliga rättigheter var inte den starka sidan hos revolutionärerna i UD och annorstädes, om man säger så. Lite ”svinn” fick man ta i den stora ideologins namn och vid försöken att omforma människorna efter ideologins krav och riktlinjer.

Den fundamentala frågan kvarstår: hur kunde den kommunistiska vänstern i Sverige och i världen i övrigt sätta sig till doms över andra människors liv, som om dessa saklöst kunde utrotas därför att de inte omfattade rätt ideologi? Vad är svaret? När kommer det? Oavsett när det kommer och vad det innehåller kan det aldrig accepteras. Ideologiska ställningstaganden medför enligt min uppfattning alltid ett personligt ansvar för ideologins gärningar och ogärningar och kan inte suddas ut eller ursäktas av tidens gång (se dagboksanteckningarna ovan för den 24 oktober 1982 med utdrag ur polacken Mrozeks pjäs Ambassadören, där det bl a sägs: ”Den som påstår att konsekvenserna av den i handling omsatta totalitära idén undgått hans uppmärksamhet kräver i själva verket att bli behandlad som en idiot”).

Jag återger även här utdrag ur DAGBOK FRÅN UD Vol 1 sid 195-106 med den polske dramatikern Mrozeks förfärliga vidräckning med den kommunistiska diktaturens medlöpare. Polen hotades ständigt under 1970-80-talen av sovjetisk inmarsch enligt Brezjnevdoktrinen.

 24 oktober 1982 söndag (den totalitära idén)

På Dramaten såg vi den polske dramatikern Slawomir Mrozeks pjäs Ambassadören med Jarl Kulle. Har själv medverkat i programbladet under titeln ”Folk, Nation stat”. Pjäsen handlade om den polska kommunistiska diktaturen under generalen Wojciech Jaruzelskis ledning. I programbladet står något mycket allmängiltigt och symptomatiskt för dem som bara flyter med en totalitär lära som kommunismen. Här återges ett tänkt förhör där förhörsledaren frågar den anklagade:

CIT: Varför var ni anhängare av den totalitära idén? (Den anklagade): – För att jag ville det. (Förhörsledaren): – Ert svar är häpnadsväckande. Vanligen får man höra: ”Därför att jag inte kände till de förbrytelser som var följden av att den där idén förverkligades. Jag var fascinerad av idén som sådan. Jag var en vilseförd idealist”. – (Förhörsledaren): Personer i er situation brukar lämna den här sortens svar. Varför svarar ni annorlunda? – Den som påstår att konsekvenserna av den i handling omsatta totalitära idén undgått hans uppmärksamhet kräver i själva verket att bli behandlad som en idiot.

Fast hans uträkning är en annan. Han föreslår att man tillerkänner honom den hedrande status som tillkommer idealisten, han är desto större idealist, desto ädlare människa – ju mindre han märkt av den fula påtagliga verkligheten. Paradoxalt nog skall hans ädelhet vittna om det (påstådda) förhållandet, att han inte lagt märke till några förbrytelser. Ju mindre han uppmärksammat förbrytelserna, ju mera framstår han som ädel idealist. Av orsaker som jag nu inte vill gå in på, åtnjuter idealisten allmän respekt, helt bortsett från idealens natur. Respekten kommer väl till pass för den som åtnjuter den, då han behöver smita från sitt ansvar. Just i ett fall som det ovan nämnda, tjänar hänvisningen till idealism som en ursäkt för att man deltog i förbrytelsen, medan deltagandet i förbrytelsen tjänar som bevis att man har varit idealist. – Det betyder att ni handlade cyniskt? Ni såg konsekvenserna av den totalitära idén och förblev trots allt dess anhängare? SLUTCIT

I samband med Polen och händelserna där kan man ställa några frågor: Har en regering, som inte förmår hålla effektiv kontroll över sitt folk, rätt att kalla in främmande trupp? Har den rätt att på ett sådant sätt förtrycka sitt eget folk? Enligt västerländsk demokratisk tradition förutsätts folk och regering att befinna sig i samexistens med varandra. En regering är inte berättigad att utöva diktatur. Statsbegreppet som sådant brister i de fall folket inte vill ha regeringens kontroll. En effektiv regering förväntas inte utöva sitt styre med våld”. Alla är rädda för att Brezjnevdoktrinen sätts i kraft med en sovjetisk invasion.

SOM SAGT VAR: KOMMUNISMENS/VÄNSTERNS STORA SKULD!

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s