inlägg 30 mars 2015 – Sverige och vetot i Säkerhetsrådet vid inträdet FN 1946

 30 mars 2015:  SVERIGE OCH VETOT I FN:s SÄKERHETSRÅD VID INTRÄDET 1946. (Prop 1946:196).

Förutsättningarna för Sveriges inträde i FN 1946 utreddes av mig i nedan följande artikel FOLKRÄTTSSAKKUNNIGA I UD OCH FOLKRÄTTEN I SVERIGE i UTRIKESPOLITIK OCH HISTORIA, Studier tillägnade Wilhelm M Carlgren den 6 maj 1987.  (klicka på länken nedan till denna artikel. Innehåller sid 310-311 viktiga faktorer för det då neutrala Sveriges anslutning till FN-stadgan 1946. 

https://www.dropbox.com/s/upfz44g3on2hrvx/Folkrattssakkunniga_UD_och_folkratten_Sverige.pdf?dl=0

Läs särskilt sid 310-311, där följande utdrag kan göras om VETOT som förutsättning för det då neutrala Sveriges inträde i FN 1946 (Sverige fick inte tillträde som ursprunglig signatärmakt till FN-stadgan 1945 eftersom Sverige inte hade bidragit till segrarmakternas militära insatser i 2:a vk. 

CIT I en deklaration inför riksdagen den 4 februari 1948 framhöll jag (utrikesminister Östen Undén) att vetot kunde kritiseras ur olika synpunkter, men denna vetorätt vore ett rättsligt och politiskt faktum av största betydelse ( —-). Det var under noggrant övervägande av de förpliktelser medlemskapet innebär som den svenska statsmakten beslöt söka inträde i FN. Den begränsning i neutraliteten, som stadgan påbjöd, ansågs kunna från svensk sida godtas ( —-). Sverige har vid sitt inträde i FN lagt speciell vikt vid den behandlade röstningsregeln i artikel 27 (alltså de fem permanenta medlemmarnas s k vetorätt). Den innebär att vårt land icke kan förpliktas delta i sanktioner utan att samtliga permanenta rådsmedlemmar biträtt beslutet (—-). Men vi håller på stormaktsvetot i sådana frågor, inte bara för stormakternas skull utan i vårt eget intresse att inte binda vår handlingsfrihet i händelse en stormaktskonflikt uppstår. (Citaten ur Undéns ”Tankar om utrikespolitik). SLUTCIT

Vetorätten var således en grundfaktor för Sveriges inträde i FN 1946. Genom vetorätten skyddades Sverige från att behöva ta ställning i konflikt berörande någon av de 5 permanenta medlemmar som innehar VETORÄTTEN: stormakterna USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina.

I DAGENS LÄGE gäller att en av FN:s grundare/ursprungliga signatärmakter Sovjetunionen valt att bryta mot FN-stadgans mest fundamentala regler, nämligen att AVHÅLLA SIG FRÅN HOT OM ELLER BRUK AV VÅLD VARE SIG RIKTAT MOT NÅGON ANNAN STATS TERRITORIELLA INTEGRITET ELLER POLITISKA OBEROENDE ELLER PÅ ANNAT SÄTT OFÖRENLIGT MED FN:s ÄNDAMÅL. 

LIKASÅ HAR RYSSLAND BRUTIT MOT PRINCIPEN I STADGAN ATT LÖSA SINA INTERNATIONELLA TVISTER MED FREDLIGA MEDEL OCH PÅ SÅDANT SÄTT ATT INTERNATIONELL FRED OCH SÄKERHET SAMT RÄTTVISAN ICKE SÄTTAS I FARA: 

Ryssland stadgestridiga agerande är ett så flagrant brott mot FN-stadgan att landets medlemskap i FN måste ifrågasättas. 

Enligt artiklarna 5 och 6 i stadgan kan stat såväl avstängas från utövande av medlemskapet som uteslutas ur organisationen. Sådant beslut i Generalförsamlingen kan dock endast ske efter tillstyrkan av Säkerhetsrådet. Eftersom Ryssland är permanent medlem av Säkerhetsrådet med vetorätt kan Ryssland således i Säkerhetsrådet ”vetera” ett beslut om sitt eget uteslutande. 

Man måste dock under rådande spända förhållanden räkna med att Ryssland genom sitt veto kommer att ”vetera” samtliga beslut i Säkerhetsrådet som på ett eller annat sätt går emot Rysslands egna intressen. Vi kan alltså se fram  emot ett ”paralyserat Säkerhetsråd” i frågor som rör Rysslands agerande eller egna intressen. Detta kan medföra att FN – liksom föregångaren NF (Nationernas Förbund) – helt enkelt upphör att fungera inför de hot, våldsamheter och/eller krig som nu kan stå för dörren. 

Frågan är om det under rådande förhållanden och med hänsyn till vad som uttalades av utrikesminister Undén enligt citatet ovan är ”en så vettig idé” att föra Sverige in i det av kriser och stormaktsmotsättningar drabbade Säkerhetsrådet. Alldenstund som Sverige inte heller har beaktat EU:s Unionsfördrags (Lissabonfördragets) regler om gemenskap med och lojalitet mot Unionen och dess syften. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s